dimecres, 23 d’abril de 2008

Recursos catalans metacercables

S'ha modificat la configuració dels següents recursos electrònics catalans. Ara passen a ser metacercables en la modalitat de "Search&link" (bola blava).

BaDeMar
Base de Dades Col·lecció Bosch i Gimpera
Base de dades Col·lecció Martorell - Solanic
Base de Dades Col·lecció Sabater Pi
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Fons d'història local
Legislació ambiental
Lletra
Traces