dimecres, 10 de setembre de 2008

Wiley i Blackwell

Després de la fusió entre Blackwell i Wiley van existir problemes d'accés a aquests dos recursos, i concretament a MetaLib suspenien la metacerca.

Finalment, i per solucionar aquests problemes, s'han donat de baixa els dos recursos antics i s'ha configurat un nou recurs a la KB de MetaLib que inclou els continguts de Blackwell i Wiley conjuntament. Es tracta del recurs "Wiley InterScience" (Source ID: CKB03172 / Configuration code: WILEY_IS).