dijous, 15 de gener de 2009

Modificació camp hostname:port dels recursos EBSCO

Ja fa un temps, des d'EBSCO es va notificar que l'adreça de la seva interfície z39.50 canviava, passant de 204.179.122.51:210 a zgw.ebscohost.com:210. Això afecta als següents recursos consorciats de la knowledge base del MetaLib:

- Business Source Elite (EBSCO) - CKB01850 - Conf.Code: EBSCO_BSH
- EconLit (EBSCO) - CKB02014 - Conf.Code: EBSCO_ECN
- ERIC (EBSCO) - CKB00272 - Conf.Code: EBSCO_ERIC
- GreenFILE (EBSCO) - CKB05191 - Conf.Code: EBSCO_GF
- Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO) - CKB05106 - Conf.Code: EBSCO_LIH
- MEDLINE (EBSCO) - CKB01957 - Conf.Code: EBSCO_CMEDM
- PsycINFO (EBSCO) - CKB02271 - Conf.Code: EBSCO_PSYH
- Regional Business News (EBSCO) - CKB02273 - Conf.Code: EBSCO_BWH
- Serials Directory (EBSCO) - CKB01936 - Conf.Code: EBSCO_SER
- Teacher's Reference Center (EBSCO) - CKB04915 - Conf.Code: EBSCO_TRH

Per altra banda, en la última actualització de la knowledge Base del MetaLib, ExLibris comunicava que aquest canvi d'adreça l'han de dur a terme els propis clients, ja que és un canvi local.

Així doncs, comunicar-vos que des de l'oficina del CBUC ja han fet aquest canvi a tots els recursos EBSCO consorciats per a totes les institucions.