dimarts, 26 d’octubre de 2010

Nou recurs a l' icerc@dor: Journal TOCs

Bas de dades de sumaris electrònics d'àmbit mundial i pluridisciplinars. Conté més de 15.000 revistes procedents de 600 editorials.

Accés a JOURNAL TOCs