dijous, 18 de novembre de 2010

Nor recurs: Encyclopedia of Analical Chemistry

TÍTOL Encyclopedia of Analytical Chemistry

Nom alternatiu: EAC
Tipus:
Diccionaris i enciclopèdies
Descripció:
L’EAC és un exhaustiu compendi de referències en l’àmbit de la química analítica, dirigit a químics tant de l’àrea acadèmica com industrial. Es caracteritza pel seu rigor científic, detallisme, precisió, la claredat d’exposició i la facilitat de cerca. L’obra cobreix tots els camps de la recerca química, des de la teoria i instrumentació fins a les aplicacions i tècniques. Els articles, accessibles a text complet, s’acompanyen d’il·lustracions i diagrames i contenen extenses bibliografies i referències que faciliten la navegació entre articles. A més a més, l’enciclopèdia també facilita procediments i protocols per al treball al laboratori. Un equip d’assessors vetlla periòdicament per la revisió i actualització dels continguts per tal de convertir l’EAC en el compendi més exhaustiu i actualitzat de química analítica.
Idioma:
ENGLISH
Editor:
John Wiley and Sons, Inc
Consells de cerca:
Es poden realitzar cerques per paraules clau a través de l’opció “ Search in this book” que trobareu al buscador de la part dreta de la pantalla o bé cerques per matèries si accediu a la taula de continguts que trobareu a la part esquerra.

Guia del recurs