divendres, 16 de maig de 2008

Ciberindex

Ciberindex conté l'accés complet a CuidenPlus, versió avançada, i les bases de dades especialitzades: CUIDEN Evidencia (amb referències i articles a text complet sobre Pràctica Basada en la Evidencies), CUIDEN Qualitativa (amb la producció internacional sobre investigació qualitativa en salut). CUIDEN Humanitas (amb referències i documents a text complet sobre historia i cultura dels cuidatges) i SUMMA CUIDEN, que proporciona accés a d'articles a text complet.

També inclou CUIDEN Citación, amb els indicadors bibliomètrics d'impacte i repercussió de les reviste sd'infermeria a Iberoamerica

Dona accès a CANTARIDA, que inclou revistes i fons documentals a text complet. Entre altres títols: Index de Enfermería, Evidentia (Enfermería Basada en la Evidencia), Cultura de los Cuidados, Enfermería Comunitaria, TEMPERAMENTVM (Historia y pensamiento enfermero), Presencia (Salud Mental), Tesela (liderazgo y gestión), Inquietudes (Enfermería Clínica), Desarrollo Científico de Enfermería (Méx), Enfermería Docente, Texto & Contexto Emfermagem (Brasil), Referencia (Portugal), i Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica.

Com a matèria: infermeria