dilluns, 15 de desembre de 2008

Nous recursos metacercables gratuïts

S'han donat d'alta a l'i-Cerc@dor els següents recursos metacercables (bola verda) gratuïts:

- Iberlex
- Intute Repository Search
- Fisterrae